• biểu ngữ-1
  • biểu ngữ-2
  • biểu ngữ-3

Tham quan nhà máy

khoảng 1)

khoảng 3)

về (2)

về (4)

xe đạp tieniu (7)

xe đạp tieniu (3)

xe đạp tieniu (2)

xe đạp tieniu (1)

IMG_4472

IMG_4463

IMG_4462

IMG_4439