• biểu ngữ-1
  • biểu ngữ-2
  • biểu ngữ-3

Giấy chứng nhận

Danh dự của chúng tôi
XE ĐẠP TIENIU là Thương hiệu Đồ chơi nổi tiếng Top 10 của Trung Quốc.Sản phẩm đã đạt chứng nhận hệ thống chất lượng 3C, EN71, ASTM-963 và ISO9001.Như dưới đây là hình ảnh Danh dự của chúng tôi.

CPC_00

ISO 9001

EN71-8098

ASTM-963

EN71-8097

EN71-6P

ISO-8098